DÜNYAİSLAM BÜYÜKLERİ

Hazreti İmam Seyyid Ali Hamanei’nin Batılı gençlere hitaben yazdığı mektupların üzerine

Son yıllarda uluslararası arenada yaşanan gelişmeler ve özellikle radikal ve terörist örgütlerin türemesi ve Fransa gibi bazı Batılı ülkelerde bir dizi terör eylemleri düzenlemeleri, Batılı devletlere ve medya organlarına İslam korkusunu yaymaları için gerekli bahaneyi oluşturdu.

Öte yandan Batılı devletlerin uygulamaları ve bizzat türettikleri terör örgütlerine destek vermeleri sonucu ortaya çıkan sığınmacı krizi başta Avrupa kıtası olmak üzere Batı dünyasında radikal sağ akımların ve siyasi partilerin faaliyetlerinin şiddetlenmesine ve Müslümanlara daha fazla baskı uygulamalarına ve İslam karşıtı propagandalarını da arttırmalarına yol açtı. Bu şartlarda Müslümanlar iki yandan hedef alınmaya başladı. Bir yandan IŞİD gibi tekfirci terör örgütlerinin iddia ettiği İslam Avrupa halkına esas İslam’mış gibi tanıtıldı, öbür yandan Müslüman sığınmacılar Avrupa ülkelerinde ağır baskılara maruz kalmaya başladı.

Bu gelişmelerin ardından Hazreti İmam Seyyid Ali Hamanei iki mektupta Batı’nın İslam’a karşı yürüttüğü komplolarını ifşa ederek Batılı gençlerden hakiki İslam’la tanışmalarını istedi.

Aslında Ayetullah Hamanei bu iki mektubu her türlü diplomatik diyalogdan bağımsız bir şekilde Batılı gençlere hitaben yazdı. Ayetullah Hamanei’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’da gençlere hitaben yazdığı bu iki mektubun yayımlanması son yılların en önemli gelişmelerinden biriydi. Bu iki mektup Batı medyasının tüm boykotuna rağmen uluslararası arenada geniş yankı buldu.

Uluslararası eylem merkezi üst düzey üyesi Sara Flanders İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin ilk mektubuna yönelik haber boykotu hakkında şöyle diyor: Amerika hakimiyetinin kontrolü altında bulunan medya organları başta Hz. Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin mektubunun muhatapları olan gençler olmak üzere Amerika halkının bu değerli mektubun içeriğinden haberdar olmasını istemiyor. Flanders, İslam düşmanlarının amacı İslam ülkelerine tecavüzlerini sürdürmek için zemin hazırlamak olduğunu da vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin ilk mektubu Ocak 2015’te Paris’te yaşanan terör hadiseleri ve Fransız dergi Charlie Hebdo’nun İslamî mukaddesata hakaret içeren karikatürleri yayımlaması ve özellikle Batılı medya organları ve siyaset çevrelerinin İslam karşıtı tavırlarının ardından 22 Ocak 2015’te dört dilde yayımlandı ve haber ajansları tarafından tüm dünyaya yansıtıldı. Avrupa ve Kuzey Amerika’da tüm gençleri muhatap alan bu mektup Fransa’da yaşanan terör hadiselerine işaretle İslam dünyası ve Avrupa’yı ilgilendiren bir kaç temel meseleye değiniyordu.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin ilk mektubunda gündeme gelen birinci mesele, Batılı devletlerin İslam karşıtlığı ve başka milletlere ve kültürlere yönelik samimi olmayan sinsi davranışlarıydı.

İkinci mesle bölgede devam eden terörün perde arkasının ifşa edilmesi ve bu bölgeyi etkiyen terör örgütlerinin Amerika ve Avrupa devletlerinin eliyle kurulmuş olmasıydı. İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu konuya değinerek şöyle buyurdu: kendi istihdamında olan teröristleri sizlere İslam’ın temsilcileri olarak tanıtmalarına izin vermeyin.

Üçüncü mesele ise Batılı gençleri İslam dinini İslam öğretileri ve Kur’an’ı Kerim aracılığı ile tanımaya davet etmekti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei mektubunda Batılı gençlere sordu: Acaba şimdiye kadar bizzat Müslümanların Kur’an’ı Kerim kitabına baş vurdunuz mu? Acaba Batı medyasından başka İslam mesajını başka bir kaynaktan aldınız mı?

Ayetullah Hamanei mektubunda şöyle dedi: kendinizden sorun, neden eskimiş korku ve nefret yaratma politikaları bu kez görülmemiş şiddette İslam ve Müslümanları hedef almış? Sizden birinci isteğim şu ki İslam aleyhinde yürütülen bu denli geniş karalama kampanyasının amaçlarını sorgulayarak araştırın. Sizden ikinci isteğim, bunca önyargı ve olumsuz propagandaya tepki olarak bu dinden aracısız ve doğrudan bir tanıma ulaşmaya çalışın. Ben, benim veya bir başkasının İslam’dan telakkisini benimsemeniz üzerinde ısrar etmiyorum, sadece günümüz dünyasının bu dinamik ve etkili gerçeği size garezlere ve kirli amaçlara bulaşmış şekilde tanıtmalarına müsaade etmeyin diyorum. Onlara kendi istihdamında olan teröristleri sizlere İslam’ın temsilcileri olarak tanıtmalarına izin vermeyin.

Gerçekte İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Batı’nın şimdiki şartlarını doğru okuyarak Batılı gençlere kolaylıkla hakiki İslam’a ulaşabilecekleri bir yolu gösterdi, ki bu yol, Kur’an’ı Kerim ile tanışmak ve mutalaa etmektir. Nitekim bugün bir çok Avrupalı gencin ve seçkin insanının Kur’an’ı Kerim’i aracısız mutalaa ederek İslam dinine yöneldiğine şahit olmaktayız. Bu duruma Kur’an’ı Kerim’i okuyarak Müslüman olan Eduardo Anili ve Muris Bokay’ı örnek vermek mümkün.

Amerikalı öğretim üyesi Drake Ford şöyle diyor: İran liderinin mektubu Batı dünyasında İslam karşıtı duyguları hafifletebilir. Bu mektup günümüzde en önemli önceliklerden biri olan İslam dünyası ile Batı dünyası arasında bir köprü olabilir. bu mektupta İslamofobia korku ve dehşeti yaymak gibi tarihi bir sürecin bir parçası olarak anlatılıyor ve İslam’la IŞİD arasındaki farklılığı daha fazla belirgin hale getirebilecek şey, bizzat IŞİD’in en sıkı düşmanı olan İran’ın uygulamalarıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin Batılı gençlere hitaben yazdığı ilk mektubu yayımlandıktan sonra letter4you# haştegi kısa sürede twitter ve facebookta yoğun ilgi ile paylaşıldı. Gerçekte Ayetullah Hamanei bu mesajı yayımlayarak Batılı gençlere, Batı dünyasında yaygın olan İslam karşıtı eğilimler ve İslamofobia ile mücadelede kullanabilecekleri Müslümanların hakkında aracısız bir şekilde çok kesin ve dakik bilgiler sundu. O günlerde ve bazı İslam ülkelerinin liderleri Charlie Hebdo dergisinin bürosuna düzenlenen saldırıyı kınamak için Paris’e gelen ve korsan rejim İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun yanında yer alarak sözde terörü kınayan yürüyüşe katıldıkları sıralarda İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei çok özel bir bakış ve akılcı bir şekilde mektubunda tekfirci terörün mahiyetinin üzerinde durdu ve bu terörün esas kaynağı Batılı devlet adamları olduğunu ifşa etti. Bu mesele medyada ve sanal dünyada büyük yankı buldu ve İslam karşıtlığı dalgası ile diplomatik mücadelenin yanı sıra internete ulaşabilen Müslümanlar Ayetullah Hamanei’nin hakiki İslam’ı savunan mektubunu yeniden yayımlamaya başladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin Batılı gençlere yazdığı ilk mektubunun yayımlanması Batılı gençlerin kafasında İslam dinini öğrenmek ve hakiki İslam’la tanışmak için ilk kıvılcımları çakmaya başladı. Amerikalı prof. Richard Falk, Ayetullah Hamanei’nin ilk mektubu hakkında şöyle diyor: bu mektup güzel ve insani konuları içeriyor. Gerçi bu mektup gençlere hitaben yazılmış, ama hepimiz açısından önem arz ediyor. Bu mektubun eksenlerini toplumların manevi ve ahlaki temel taşları yapmak ve tüm beşeriyeti kapsamı içine almak mümkün. Ben 84 yaşındayım, ama bu mektubun bana da hitap ettiğini ve Ayetullah Hamanei’nin anlamlı mesajına cevap verebileceğimi düşünecek kadar gencim.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin Batılı gençlere ve “Batılı ülkelerde tüm gençlere” başlığı ile yazdığı ve ortak kaygı anlamına gelen commonworry# haştegi ile paylaşılan mektubu 15 Kasım 2015 Fransa’da terör saldırıları üzerine 29 Kasım 2015’te Ayetullah Hamanei’nin sitesinde 9 dilde yayımlandı. Bu mektupta İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerika ve Batı’nın teröre karşı çelişkili politikaları, İslam dünyasına askeri saldırıları, Paris’te düzenlenen terör saldırılarının kınanması, Filistin’de akan kanlar ve IŞİD’in Suriye ve Irak’ta uyguladığı şiddet gibi daha has ve özel konuları ele alarak şiddet ve terörle mücadele zaruretinden İslam dünyası ve Batı’nın ortak derdi şeklinde söz etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin ikinci mektubu Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’de düzenlenen terör saldırılarının ardından yazıldığından, Ayetullah Hamanei bu mektupta terör meselesi ve kaynağı üzerinde özel olarak durdu. Ayetullah Hamanei şöyle yazdı: bugün terör bizim ve sizin ortak derdidir, ama şunu da bilin ki son hadiselerde tecrübe ettiğiniz güvensizlik ve ızdırap durumları Irak, Yemen, Suriye ve Afganistan milletleri nice yıllar tahammül ettikleri acı ile iki temel farklılığı vardır. İlkin, İslam dünyası çok daha geniş boyutlarda ve daha yoğun bir şekilde ve çok daha uzun bir süredir dehşet ve şiddet kurbanı olmuştur ve ikincisi de maalesef bu şiddet uygulamaları sürekli bazı büyük güçlerce çeşitli yöntemlerle ve etkili bir şekilde desteklenmiştir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: bu doğrudan desteğin yanında, tekfirci terörün açık hamileri ve bilinen destekçiler dünyanın en gerici siyasi sistemine sahip olmalarına karşın her zaman Batı’nın müttefikleri arasında yer almıştır. Batı’nın İslam dünyasında İslam uyanış hareketine karşı çifte standart tutumu da Batılıların politikasında göze çarpan açık tezat örneğidir. Bu tezat durumunun bir başka yüzü İsrail rejiminin terörüne verilen destekte göze çarpıyor. Bugün mazlum Filistin milleti 60 yılı aşkın bir süredir en kötü terörü tecrübe ediyor.

Böylece Ayetullah Hamanei Batı’nın İslamî uyanış süreci gibi siyasi ve sosyal akımlara ve İslam dünyasında bazı ülkelere hakim olan siyasi nizamlara yaklaşımında sergilediği çifte standart tutumu beyan ederek tekfirci terörün Batı’nın bu şom olguya çok yönlü desteği ve tekfirci terör örgütlerinin türemesi ve yayılmasında doğrudan rol ifa eden bölgedeki bazı rejimlerin himayelerinin ürünü olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin ikinci mektubuna gösterilen tepkiler, mektubun Batılı gençleri ve seçkin kesimlerini büyük oranda etkilediğini ortaya koydu. Bu mektubu okuduktan sonra bir açıklama yapan Amerika’nın barış yanlısı ve savaş karşıtı hareketi liderlerinden ve Virjinia Defender dergisinin genel yayın yönetmeni Phil Wilayto, Ayetullah Hamanei’nin kullandığı tabirlerin makul, net ve aydınlatıcı tabirler olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamanei’nin mektubu akademik ve bilimsel çevrelerden de yoğun ilgi gördü. Örneği Otawa üniversitesi öğretim üyelerinden Denis Rancourt bu mektubu okuduktan sonra Ayetullah Hamanei’ye hitaben şöyle yazdı: ben gerçekten sizin uluslararası terörün kökleri ile ilgili jeo politik ve psikoloji eksenli yorumunuza teşekkür ediyorum. Ben sizin yorumunuz köklü bir şekilde doğru olduğuna inanıyorum ve sizin bu gerçekle kurduğunuz irtibattan memnun oldum. Umarım Batılı gençler sizin mektubunuzu okur ve araştırmacı bir gözle bakar ve umarım bu mektup batılıların kalbi ve zihninin uyanış sürecini hızlandırır.

Bugün bölgede yaşanan son gelişmelere ve özellikle Irak ve Suriye devletleri ve müttefikleri tekfirci IŞİD terör örgütüne karşı zafer kazanmalarına bakıldığında İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin mektuplarının takipçisi olmak için daha uygun bir zemin oluştuğu anlaşılıyor.

Gerçekte başta medya ve sanal ortam olmak üzere genel diplomasiden yararlanarak bu iki önemli ve tarihi ve bir çok aydınlatıcı noktayı içeren mektubu daha fazla yayımlamak ve başta Batılı gençler olmak üzere Batılı milletleri hakiki İslam’la tanıştırmak ve bu İslam’ın şiddet ve radikalizme karşı olduğunu ve tekfirci terörün baş kaynağı Batılı devletler ve bölgedeki müttefikleri olduğunu ve bu örgütleri kendi çıkarları doğrultusunda kurarak yaygınlaştırdığını anlatmak gerekir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı