HABERLERDÜNYAİran

Hüseyni Düşünceden Uzaklaşan Kimse Zalim Politikacıların Tuzağına Düşer

Kum İlim Havzası üstatlarından Hüccetül İslam Murteza Cevad Amuli, Aşura hareketinin devamını Erbein’de aramak gerektiğini vurguladı ve şöyle konuştu:

Erbein ziyaretçileri, İmam Hüseyin’in tefekkürüne, duygularına, mesajları ve ideallerine biat etmelidir. Şehitler efendisinin Erbeininden şu mesajı almamız gerekir:

İslam adıyla ortaya çıkan hükümet ve hilafet yönetiminde eğer İslam’ın savunduğu değerler ayaklar altına alınmışsa böyle bir yönetimin kendisine İslam ismini vermesi yalandır, haksızlıktır; bu gerçeği görüp böyle bir sistemi kenara atarak onun yerine adalet, hakkaniyet ve sadakat merkezli orijinal İslam’a yönelmek gerekir. Ancak İmam Hüseyin mektebinden uzak olan bir toplum ne yazık kim bu gerçeği göremez ve kesinlikle zalim yöneticilerin tuzaklarına düşer.

Erbein ziyaretinin imani bir sorumluluk olduğunun altını çizen Amuli sözlerini şöyle sürdürdü:

İmam Hasan Askeri’nin hadisine göre Erbein ziyareti, müminin alametlerinden biri sayılmıştır.

Dolayısıyla Erbein ziyaretini gerçekleştirmek dini ve imani bir vazife olarak karşımıza çıkmaktadır. Her şeyden önce şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki ziyaretin en önemli adabı, hatta olmazsa olmazı diyeceğimiz yönü “marifettir.” Ziyaretçi, ziyaret ettiği makamın ne anlama geldiğini ve bu ziyaretin kendisinde nasıl bir dönüşüme yol açması gerektiğini çok iyi bilmelidir. Ziyaret ettiği makamın sahibindeki vasıfları vücut iklimine yansıtmalıdır.

Onun gibi düşünmeli, onun gibi sevmeli, onun gibi mücadele etmeli, onun gibi ibadete yönelmeli, onun gibi paylaşmalı ve …. Dünyayı ve ahireti onun gibi değerlendirmeli, onun gibi yaşamaya çalışmalıdır.

Kum İlim Havzası Üstadı Cevad Amuli, Erbein ziyaretine sadece fiziki olarak bedeni götürmenin insanı gerçek Hüseyni değerlerle buluşturmaya yetmeyeceğinin altını çizerek şöyle konuştu: Bu büyük organizasyona fiziki ve bedeni olarak katılmak, yürümek elbette çok güzeldir. Lâkin tek başına insanı ziyarette gizli olan faziletle buluşturmaya yetmez. İnsanın kalbi, ruhu, aklı ve nefsi; yani tüm varlığı ziyaretine gittiği makamın sahibine yoğunlaşmış olmalıdır.

İnsan kendisiyle o makam arasında bir bağ kurmalı, bir ahit ve sözleşmede bulunmalıdır. İmam Hüseyin ziyaretine giden ziyaretçi de tüm varlığını, Hüseyni değerler ve ideallere bırakmalı aynen Erbein ziyaretini gerçekleştiren Cabir gibi davranmalıdır.

Cabir b. Abdullah Ensari İmam Hüseyin’î ziyaret eden ilk kişi olarak o hazretin karşısında kendisini böyle görüyordu ve bu yüzden kendisi için Kerbela şehitlerinin ulaştığı makama ulaşmayı ümid ediyordu.

Yani eğer ziyaretçi Hüseyni düşünce ve duyguyla buluşacak olursa o hazretin huzurunda şehadete ulaşmış olan şehitlerin faziletini elde etmiş olacaktır. Dolayısıyla rivayetlerde İmam Hüseyin ziyareti için zikredilmiş olan faziletlerde asla zerre kadar abartı yoktur. Marifetle İmam Hüseyin’i ziyaret ederek Hüseyni marifete ulaşan birine verilecek mükafatlar dünyevi kıstatslarla ölçülemeyecek kadar büyüktür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı