DÜNYAHABERLER

Rehber’e göre Nizamın Maslahatını Belirleme Kurulunun ince ve kritik sorumlulukları

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei Çarşamba günü Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu NMBK’nın yeni Başkanı ve yeni dönem üyelerini kabul etti. İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu NMBK’nın yeni Başkanı ve yeni dönem üyeleri ile görüşmesinde kurumun maslahatları belirleme ve uygulama yönündeki çok ince ve çok kritik sorumluluklarını hatırlatarak NMBK’nın yüzde yüz inkılapçı düşünmesi ve hareket etmesi ve inkılapçı kalması gerektiğini belirtti. İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, maslahatı belirlemek, nizamın genel politikalarının belirlenmesinde istişare vermek ve ülkenin sorunları için çözüm yolları üretmenin, Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu’nun üç önemli görevi olduğunu belirterek, kalıcı ve uzun süreli genel siyasetlerin geçici konulardan ayırt edilmesinin de zaruri olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamanei, bazı genel politikaların yeniden gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesinin icap edebileceğini, bazı genel politikaların da kullanma tarihinin geçmiş olabileceğini ifade etti. Ayetullah Hamanei ayrıca Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu önemli bir maslahat söz konusu olduğunda ve İslami Şura Meclisinin görüşünü Anayasayı Kollama ve Koruma Konseyi AKKK’nın teşhisine kıyasla tercih ettiğinde, ikinci aşamada maslahat olan konunun doğal olarak çok önemli, kesin ve açık ve net bir maslahat olmasına dikkat etmesi ve kurumda kahir çoğunluk ve kabul edilebilir oranda yüksek oyla ve belirli ve geçici bir süreliğine onaylanması ve uygulanması gerektiğini ifade etti. Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu İran İslam Cumhuriyeti nizamının kurumları arasında diğer kurumlara nazaran tamamen farklı bir görevi üstlenmiştir. Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu’nun üstlendiği bu görev ülke yönetimi sürecinde oldukça önemli tesirleri söz konusudur. Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu bu açıdan devletin çeşitli görevleri bulunan önemli erkanlarından biri sayılır. İran anayasasının 112. Maddesinde belirtildiği üzere, ne zaman İslami Şura Meclisi çıkardığı bir kanunun yürürlüğe girmesi üzerinde ısrar edecek olursa, fakat Anayasayı Kollama ve Koruma Konseyi buna karşı çıkıyorsa, söz konusu onaylanan kanunun yürürlüğe girmesi veya reddedilmesinin kriteri Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu’nun kararı olacaktır. Bu tür ihtilaflar devletin diğer erkanları arasında da olabilir. Ancak Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu’nun bir başka önemli görevi, anayasanın 110. Maddesinin birinci bendi çerçevesinde nizamın genel politikalarının taslağını hazırlamak ve nizamın Rehber’ine öneri şeklinde sunmaktır ve bu politikalar Rehber tarafından onaylandıktan sonra yasama kurumunda esas alınacaktır. Buna göre İslami Şura Meclisi ve hükümet ve nizamın yetkilileri programlarını bu siyasetlere uygun biçimde tedvin etmeleri gerekir. Bu bağlamda İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin açıklamaları, Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu’nun üstlendiği sorumluluğun üzerine daha fazla vurgu demektir, zira bugün ülkenin önemli konularda genel stratejilerinin halkın ve nizamın çıkarları çerçevesinde belirlenmesine ihtiyacı vardır. Bu çerçevede İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu’nun ikinci görevi, yani Rehber’e nizamın genel politikalarını belirlemekte istişare vermenin çok titiz ve çok yönlü incelemeleri gerektirdiğini vurguladı. Gerçekte Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu hiç bir mülahazaya kapılmaksızın ve tamamen ülkenin maslahatları temelinde ve sorumlu bir kurum olarak üzerinde uzmanlık çalışması yürüttüğü kararlarını uygulanmak üzere ilgili kurumlara bildirmesi gerekir. Bu kararlar ve uzman görüşleri bir çok alanda nizamın yol haritası ve hedeflerine uzanan yolun temelini oluşturur ve uzun vadeli etkilerle beraberdir. Bu yüzden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu üyeleri ile görüşmesinde, belirledikleri genel politikaların güçlü, dakik, açık ve faydalı cümlelerle beyan edilmesine ve kısa bir süre sonra yeniden gözden geçirilerek ıslah edilmesine gerek kalmamasına dikkat etmelerini tavsiye etti.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı