DÜNYA

Seyyid Hasan Nasrullah: Suudiler hiçbir hedefe ulaşamadı

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Arap ve İslam ülkelerinden Suudi Arabistan’ın Yemen’e uyguladığı ablukayı kırmalarını istedi.

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün akşam yapığı konuşmada Lübnan’da ve bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi.

Şimdi bazı konulara özet olarak işaret etmeye ve Yemen, Irak, Suriye, Lübnan, Kalamun ve doğu sıradağları meselesine değinmeye çalışacağım. Önce Yemen’de başlıyorum.

Suudi rejimi 40 gün önce Yemen’e ‘Kararlılık Fırtınası’ adıyla savaş ilan etti ve bu savaş için resmi hedefler belirledi. Koalisyon sözcüsü, Suudi medyası, ‘Kararlılık Fırtınası’na bağlı medya ve Suudi yetkililer, çeşitli merasimlerde bu hedeflere işaret etti.

Bu mütecaviz koalisyon, saldırıların başlamasından 26 gün sonra, yani 21 Nisan’da Kararlılık Fırtınası operasyonunun durdurulduğunu açıkladı. Koalisyon, operasyonların durdurulma sebebini tüm hedeflere ulaşıldığı gerekçesiyle açıkladı ve yeni bir operasyon olarak Yemen Halkına ‘Umudun geri döndürülmesi’ operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Bu operasyon için de somut hedefler belirlediler. Umudun geri döndürülmesi adlı operasyonun başlamasından sonra da Yemen’e saldırılar devam ediyor.

Biz bir kez daha büyük bir saptırma ve aldatmacayla karşı karşıyayız. Bu büyük kandırmacayı Kararlılık Fırtınası’nın bitirilmesinden bugüne kadar gözlemlemek mümkün. Bu, büyük ve tehlikeli bir kandırmacadır ve bunun değerlendirilmesi gerekiyor.

Suudiler, Yemen’de tüm hedeflerine ulaştıklarını söylediler. Bu, en büyük kandırmacadır. Koalisyon sözcüsü, Suudi medyası ve yetkilileri, Arap medyası, siyasileri, yazarlar, gazeteciler, hemen herkes, Suudilerin 26 günlük Kararllık Fırtınası adlı Yemen saldırısında tüm hedeflerin gerçekleştirildiğini belirterek zafer kutladı. Bugün de bu meseleye Körfez İşbirliği Örgütü toplantısında işaret edildi.

Maalesef şunu söylemeliyiz ki Suudi karşıtı medya, yani bu saldırıların hedefi olan medya, Kararlılık Fırtınası operasyonunun imkanlarına sahip değil. İnsan bu büyük kandırmacayı ve saptırma çabalarını kabul edebilir mi?

Bu operasyonlar Aralık adına yapıldığı sürece ben bir Arap vatandaş olarak bu operasyonun 40 gün boyunca Yemen’de hangi hedeflerine ulaştığını sorma hakkına sahibim. Bu saldırılarda gerçekleştirilen bir hedef açıklamalarını istiyorum.

Suudi rejimi ve müttefikleri, iddia ettikleri yasal hükümeti Yemen’e döndürebildiler mi? Mansur Hadi’yi Aden’e veya Sana’ya geri getirebildiler mi? Yemen ordusunun ve Halk Komitelerinin ilerleyişini engelleyebildiler mi? Ensarullah Hareketi’nin silahlarını ele geçirebildiler mi? İlan ettikleri herhangi bir hedefe ulaşabildiler mi?

Bu saldırılar hiçbir hedefe ulaşamadı. Bu saldırının gerçek hedefi, Suudi Arabistan’ın sultasını Yemen’e dayatmasıydı. Suudi rejimi, sultasını Yemen’e dayatamadı. Suudiler, Yemen’de vehmettikleri İran’ı ortadan kaldıramadı.

Bu kandırmaca ile ilgili olarak diyorum ki bu koalisyon Kararlılık Fırtınası ile ulaştığı tek bir hedef göstersin.

Biz bu operasyonlarda Suudilerin ağır yenilgisine ve Yemenlilerin açık zaferine şahidiz. Suudilerin yenilgisinin asıl sebebi, Allah’ın yardımından sonra Yemen halkının kararlı, cesaretli, birlik ve beraberlik içindeki direnişi ve Yemen ordusu ile Halk Komiteleri’ni desteklemesiydi. Yemen halkı Suudilerin Kararlılık Fırtınası ile hiçbir hedefe ulaşmasına izin vermedi.

Bu operasyonların ikinci bölümü ‘Umudun Geri Döndürülmesi’ adını taşıyor. Bu aşamada da bir başka kandırmacaya şahidiz. Bununla ilk aşamadaki acizliklerini ve yenilgilerini gölgelemeye çalışıyorlar.

Suudi rejimi ve müttefikleri Yemen’de herhangi bir hedefe ulaşamayacakları sonucuna vardılar. Onlar, Yemen saldırılarında büyük hedefler koymuşlardı. Bunların gerçekleştirilebilmesi savaşın uzun süreli olmasını ve geniş çaplı kara harekâtı yapılmasını gerektiriyordu.

Hâlbuki onlar, geniş çaplı kara harekâtı başlatabilecek cesarete sahip değiller. Yabancı asker edinme peşindeler bugün Senegal’in, Suudilerin Yemen saldırısına katılmak üzere asker göndereceği söylendi.

Dolayısıyla Umudun Geri Döndürülmesi operasyonu için de gerçekleştirebilecekleri daha küçük bir hedef ortaya koydular. Burada büyük kandırmacayı açıkça görüyoruz. Onlar, operasyonların adını Kararlılık Fırtınası’ndan Umudun Geri Döndürülmesi şeklinde değiştirdiler. Kararlılık Fırtınası ile tüm hedeflerin gerçekleştirildiğini iddia ettiler ve Umudun Geri Döndürülmesi ile daha küçük bir hedef koyarak diğer bir yenilgiyi önlemeye çalıştılar.

Umudun Geri Döndürülmesi operasyonun başlangıç bildirisinde dendi ki: Yemen’deki siyasi süreç BM Güvenlik Konseyi kararı, Körfez İşbirliği Örgütü planı ve Yemen ulusal diyalog konferanslarında alınan kararlar doğrultusunda yeniden başlatılacak. İkincisi, Yemen’deki sivillerin desteklenmesine devam edilecek. Üçüncüsü terörizmle mücadele devam edecek. Dördüncüsü yabancıların Yemen’den tahliyesine kolaylık sağlanacak. Zarar gören bölgelere gönderilen insani yardımlar arttırılacak ve insani yardım ulaştıracak uluslararası girişimler için şartlar hazırlanacak. Beşincisi Husi milislerin ve müttefiklerinin hareketlerine karşı konacak ve bunların askeri üslerdeki silahları yağmalamasına ve dışarıdan silah edinmelerine izin verilmeyecek. Altıncısı, uluslararası işbirliği ile Husi milislerinin havadan, denizden ve karadan silah edinememesi için çaba gösterilecek.

Bunlar Kararlılık Fırtınası’nda da ilan edilen hedeflerdi. Sudiler ilan ettikleri bu hedeflerde dürüst değildi; çünkü onların gerçek hedefi, Yemen’e hakim olmak ve bu ülkeye Amerikan ve Suudi sultasını geri getirmektir.

Bugün her zamankinden çok daha açık bir şekilde belli oldu ki sultalarını Yemen’e geri döndüremeyen Suudiler, Yemen’i tahrip etme çabasına devam ediyor.

Bu saldırılardaki üçüncü kandırmaca da Umudun Geri Döndürülmesi operasyonunun pratiğe geçirilme süreciyle ilgilidir. Suudiler, bu operasyonun hedefinin sivilleri desteklemek olduğunu söylüyor. Ama Umudun Geri Döndürülmesi operasyonunun başlamasından bugüne kadar sivil yerleşim merkezlerine yönelik hava saldırıları her şekli ile tıpkı Kararlılık Fırtınası gibi devam etti. Sivillerin desteklenmesi, onların daha fazla öldürülmesi anlamına geliyor.

Tehlikeli bir mesele de uluslararası alanda yasak edilmiş silahların bu saldırılarda kullanılmasıdır. Bazı uluslararası kuruluşlar, Suudilerin Yemen’de kullanımı yasak olan salkım bombalarını kullandığına işaret etti.

Bu bombalar siviller için çok tehlikelidir. Biz Lübnan’da 2006 savaşından sonra bu tecrübe ile karşı karşıya kalmıştık; hala da bu sorunla karşı karşıyayız.

Umudun Geri Döndürülmesi operasyonun diğer bir hedefi de terörizmle mücadeleydi. Bu operasyonun sonucu olarak el-Kaide ile müttefiklerine ve Mansur Hadi yanlısı milislere silah gönderilmesiydi. El Kaide, bu silahlarla Yemen’de daha fazla bölgeye hakim oldu. Koalisyon güçleri el-Kaide mevzilerine doğru ilerleyemesin diye Yemen ordusu ve halk Komitelerine saldırıyor.

Suudiler, Umudun Geri Döndürülmesi operasyonu ile Yemen’e daha fazla insani yardım yapılacağını söylüyor. Fakat gerçekte olan şey şu: Suudiler yabancıların Yemen’e insani yardım ulaştırmasına izin vermiyor.

Bundan daha da kötüsü, havaalanlarını, başkent Sana’nın havaalanını bombalıyor. Bunun en son örneği İran’ın insani yardım getiren uçağının inişinin engellenmesi için Sana havaalanının pistinin bombalanması oldu. Suudiler havaalanlarını bombalayarak, Yemen’e insani yardımların arttırılacağını söylüyorlar.

Suudiler, Yemen’deki siyasi sürecin hızlandırılmasının Kararlılık Fırtınası operasyonunun hedeflerinden biri olduğunu söylüyorlar. Bugün yaşananlar, Yemen’deki siyasi sürecin daha karmaşık bir hale gelmesine ve siyasi grupların diyalogdan uzaklaşmalarına neden oldu.

Yemen’deki milli ve İslami gruplar, diyalog toplantılarının mütecaviz ülkelerde yapılmasına karşı çıkıyor. Fakat Suudiler Mansur Hadi’ye diyalog konferansının Riyad’da toplanmasını istemesi için talimat verdiler. Suudilerin bu adımı, aslında diyalogun başlamasını istemediği anlamına gelmektedir.

Bu saldırılardaki dördüncü kandırmaca şudur: Suudiler dünyaya Yemen savaşını durdurduklarının ve şu an yapılanların sınırlı hedefler çerçevesinde olduğunun imajını vermeye çalışıyor. Suudilerin bu adımı büyük bir yalan ve kandırmacadır.

Umudun Geri Döndürülmesi operasyonundaki savaş Kararlılık Fırtınası’ndaki savaşın aynısıdır. Bu 40 günlük saldırıda değişen hiçbir şey olmamıştır. Hatta bu saldırının daha şiddetli, daha kapsamlı ve daha canice olduğu söylenebilir.

Bu saldırıların hedefi bugün her zamankinden çok daha açık hale gelmiştir. Yemen halkı, ordusu, Yemen ulusal güçleri, Suudi Arabistan’a teslim olunmasına karşıdır; egemenliğini, bağımsızlığını koruma ve saldırılara karşı koyma konusunda ısrarcıdır.

Biz bu 40 günlük saldırı boyunca Yemen halkında bir yenilgi belirtisi görmedik. Yemen ordusu, Halk Komiteleri ve kabileler, sınır bölgelerinde inisiyatifi ele geçirdi ve sahada da ilerlemeye devam ediyor.

Bu Suudi uçakları bir saat içerisinde Aden’in belirli bölgelerine 120 defa hava saldırısı yapıyorsa bu Yemenli güçlerin ilerlediğini gösteriyor. Dolayısıyla Yemenliler, Suudilere teslim olmama konusunda kesin bir iradeye sahipler. Halkların, özellikle de bölge halklarının bu saldırılara karşı insani yardım düzeyinde sorumlulukları bulunmaktadır.

Suudiler, Yemen halkına havadan, karadan ve denizden abluka dayattılar. Dışarıdan gıda, ilaç ve akaryakıtın Yemen’e girmesine izin vermiyorlar. Aynı şekilde gıda, ilaç ve akaryakıtın Yemen içinde dağıtılmasına da izin vermiyorlar, tüm gıda ve ilaç depolarını bombalıyorlar.

Uluslararası kurumlar Yemen’de insani açıdan bir facia olduğundan bahsediyor. Kuşkusuz bunun Yemen halkının iradesine hiçbir etkisi olmuyor; ama dünya sorumluluğunun bilincinde olmalıdır.

Saldırganlara şunu söylüyorum: Yemen’de direniş gruplarına baskı uygulamak için kadınların, çocukların öldürülmesi, evlerin ve ülkenin tahrip edilmesi stratejileri başarısız oldu.

Saldırganlara Vietnam, Gazze ve Lübnan tecrübelerini dikkate almalarını söylüyorum. İsrail, tüm savaşlarında sivilleri hedef alıyor ve hala Gazze ablukasını sürdürüyor. 2006’daki Temmuz Savaşında İsrail Lübnan’ı kuşattı ve her şeyi hedef aldı. Ancak bu saldırılar Direniş güçlerinin iradesini sarsamadı; hat onların iradesini daha da güçlendirdi.

Benim saldırganlara mesajım şu: Onların insanlık dışı adımları, bu çatışmalardaki dengeyi değiştiremeyecek. Aksine bu saldırganların onursuzluğu, Yemenlilerin saldırganların zulmüne karşı mücadeleci güçlere daha fazla inanmasına ve onlara daha fazla destek vermesine neden olacak. Egemenliklerinin, bağımsızlıklarının ve onurlarının korunması için daha fazla savaşmalarına sebep olacak.

Dolayısıyla dünyanın bu konudaki sorumluluklarının bilincine varması gerekiyor. Dünya ülkeleri, özellikle de Arap ve İslam ülkeleri, Yemen halkına uygulanan ablukanın kırılması için çaba göstermelidir. Bu ülkeye gıda ve ilaç yardımlarının ulaştırılması gerekiyor. Bu konuda BM Güvenlik Konseyi’nde ve diğer uluslararası zeminlerde girişim yapılması gerekiyor.

Ben herkesten bu konuda sorumluluğunun bilincinde olmasını istiyorum. Yemen’deki insani durumun bir facia haline gelmesine rağmen Yemen halkının sebatına ve kararlılığına tank oluyoruz. Şüphesiz saldırganların bu politikaları ve stratejileri hiçbir halkı mağlup edemeyecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı