DÜNYAMEDYA ANALİZSon Dakika

Video – İmam Ali Hamaney, tekfirci akımın zararlarını açıklıyor

 

1.Bölüm:

 

2.Bölüm:

 

3.Bölüm:

 

Seyyid İmam Ali Hamaney Tekfirci Akımın Siyonizme ve Büyük Şeytan Amerika’ya Hizmet Ettiğini Kanıtlarıyla Açıklıyor.

Tekfirci akım görünüşte İslamidir. Ama fiilen (amelen) İslam dünyasının aleyhine çalışan büyük siyasi, istikbari, emperyalist cereyanlara hizmet etmektedir. Net kanıtlar vardır. Bunlar görmezden gelinemez.

Bu kanıtların birkaçını arz edeyim. Biri şudur: Tekfirci akım, İslami Uyanış hareketini saptırmayı başardı. Halklar açısından İslami Uyanış Hareketi, Amerikan karşıtı, istibdat karşıtı, Amerika’nın bölgedeki siyasetine karşıt bir hareket idi.

Amerika’ya ve emperyalizme karşı olan Kuzey Afrika’nın çeşitli ülkelerinde, tekfirci akım emperyalizme, Amerika’ya ve zorbalığa karşı olan bu büyük hareketi saptırdı. Müslümanlar arası kardeş öldürme savaşına dönüştürdü. Bu bölgede mücadelenin öncü hattı, işgal edilen Filistin sınırlarıydı. Tekfirci akım geldi ve bu öncü hattı Bağdat caddeleri, Suriye Cami Mescidi, Şam, Pakistan Caddeleri ve Suriye’nin çeşitli şehirleriyle değiştirdi ve buralar mücadelenin öncü hattı oldu.

Şöyle bir bakın Libya’nın durumuna, Suriye’nin durumuna, Irak’ın durumuna, Pakistan’ın durumuna. Bir görün Müslümanların elindeki kılıçlar kime karşı kullanılmaktadır? Bunların Siyonist rejime karşı kullanılması gerekir. Tekfirci akım bu mücadelenin yönünü değiştirdi ve evimizin içine, şehirlerimizin içine, İslam ülkelerinin içine bu mücadeleyi getirdi. Şam Cami Mescidi’nin içinde bomba patlatıyorlar. Bağdat’ta sıradan halkın toplandığı yerlerde bomba patlatıyorlar. Pakistan da yüzlerce defa yüzlerce insanı yaylım ateşine tuttular. Mülahaza ettiğimiz bu durumu Libya’da da meydana getirdiler. Bütün bunlar tekfirci akımın tarihinde meydana getirdiği unutulmayacak cinayetlerindendir. Bu hareketin yaptığı iş Amerika’ya hizmettir. İngiltere’ye hizmettir. Amerika’nın, İngiltere’nin ve Siyonist rejimin vb. istihbarat servislerine hizmettir.

Diğer bir kanıt da şudur ki tekfirci akımı destekleyenler Müslümanlarla savaşmaları için bunu Siyonist rejimle birlikte yapıyorlar. (Tekfirciler) Siyonist rejime karşı bir şey yapmıyor ama İslami ülkelere ve İslami halklara karşı çeşitli bahanelerle çeşitli darbeler vuruyor ve fitne çıkarıyorlar.

Diğer bir kanıt da şudur ki Fitneci-Tekfirci akım İslami ülkelerde –Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Lübnan’da ve diğer bazı ülkelerde- meydana geldi ve bu ülkelerinin önemli alt yapılarının yıkılmasıyla sonuçlandı. Sizler bir görün ne kadar bir cadde, ne kadar rafineri, ne kadar maden, ne kadar havaalanı, ne kadar sokak, ne kadar şehir, ne kadar ev bu ülkelerde yok oldu bu iç savaşlar sonucunda bu kardeş öldürme sonucunda. Bunları tekrar eski haline getirmek için ne kadar zaman lazım, ne kadar para lazım. Bütün bunlar tekfirci akımın bu birkaç yılda İslam’a vurduğu darbelerdir.

Diğer bir kanıtta şudur ki tekfirci akım İslam’ın çehresini dünyada korkutucu hale getirdi, çirkin hale getirdi .Bütün dünya televizyonlarda gördü. Hiçbir suçu olmadan birini oturttular ve boğazını kestiler. ’’Allah size, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmenizi ve kendilerine karşı adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.” “Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanları sizi yurtlarınızdan sürüp çıkaranları ve sürülüp çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır…” (Mumtehine Suresi/ 8-9. Ayet) Bunlar aksine amel ettiler. Müslümanları öldürdüler, gayr-i Müslimleri, kendilerine karşı olmayanları bıçak altına aldılar. Onun görüntüsü bütün dünyaya yayıldı. Bütün dünya bunu gördü. Bütün dünya bir kişinin İslam adıyla, ölmüş birinin sinesinden onun kalbini çıkarıp dişlediğini gördü. Bunu dünya gördü. Bunlar İslam adıyla yapıldı.

Rahmet İslamını, akıl İslamını, mantık İslamını “Allah din konusunda sizinle savaşmayanlara iyilik etmenizi yasaklamaz” İslamı, Bu İslam’ı böyle tanıttılar. Bu cinayetten daha beteri (ne olabilir?) Bu fitneden daha habis (ne olabilir?) Bu tekfirci akımın ürünüdür.

Diğer bir kanıt da şudur; Bunlar direniş eksenini yalnızlaştırdılar. Gazze elli gün boyuna tek başına savaştı. Elli gün boyunca tek başına direndi. İslam devletleri Gazze’ye yardıma gitmediler. Paralar, petrol dolarları Gazze’nin hizmetinde olmadı. Hatta bunların bazıları Siyonist rejimin hizmetindeydi.

Diğer bir günah diğer bir kanıt da şudur; Tekfirci akım baştan başa bütün İslam dünyasındaki gençlerin heyecan ve hamasetini yoldan saptırdı. Bugün baştan başa bütün İslam dünyasında gençlerin bir heyecan ve hamaseti var. İslami uyanış bunları etkilemiş, İslam’ın büyük hedefleri doğrultusunda hizmet etmeye hazırdırlar. Ama tekfirci akım bu heyecan ve hamaseti yolundan saptırdı. Habersiz ve cahil gençleri bir köydeki Müslümanların başını kesip kadın çocuk demeden katletmeye çektiler. Bu tekfirci akımın kötülüğünün bir parçasıdır. Bu karineler ve kanıtlar görmezden gelinemez. Bütün bunlar gösteriyor ki, tekfirci akım istikbarın hizmetindedir, İslam düşmanlarının hizmetindedir, Amerika’nın hizmetindedir. İngiltere’nin hizmetindedir. Siyonist rejimin hizmetindedir.

Elbette başka kanıtlarda vardır. Bize gelen bilgiye göre Amerika’nın kargo uçakları IŞİD olarak adlandırılan örgütün ihtiyaç duyduğu mühimmatı-ki IŞİD’in merkezi Irak’tadır-gökyüzünden paraşütle attılar ve onlara yardım yetiştirdiler ve yanlışlık oldu dediler ancak bunu tekrar ettiler. Bana gelen bilgiye göre beş defa kazara olmuş! dediler. Beş defa yanlış yapmışlar. Görünüşte IŞİD’e karşı bir koalisyon oluşturdular. Ki bu büyük bir yalandır. Bu koalisyon diğer bir habis hedefin peşindedir. İstiyorlar ki bu fitneyi daha da canlandırsınlar. İki tarafı da birbirine saldırtsınlar. Müslümanlar arasındaki bu iç savaş devamlı hale gelsin. Onların hedefi budur. Elbette bunu başaramayacaklar bunu bilin.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı