DÜNYAİran

İmam Ali Hamanei Yargı Gücü Başkanı ve Yetkililerini Kabul Etti

İmam Ali Seyyid Ali Hamanei dün(Çarşamba) öğleden sonra yargı gücü başkanı ve üst düzey yetkililerini kabul etti.

İmam Ali Hamanei, yargı gücünün sağlığı ve halkın razı olmasının sağlanması amacıyla sürekli çaba gösterilmesinin yargı gücünün en önemli ve temel vazifelerinden olduğunu belirterek, Dünya Kudüs Gününün yaklaşmakta olduğunu hatırlattı ve “Allah’ın yardımıyla Cuma günü bir kez daha İslami İran ve tüm dünyada mazlum Filistin halkını müdafaa feryadı yükselecek ve İslam ümmeti mazlumu müdafaa gibi kendi önemli farizasını yerine getirecektir” ifadesini kullandı.

Yargı gücünün sahip olduğu önemi ve etkili girişimlerinden dolayı şimdiye kadar sürekli olarak saldırıya uğradığını ve olumsuz propagandalara hedef olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, bu dönemde yargı gücüne yönelik kasıtlı dış saldırıların arttığını ve bunun başlıca sebebinin ise yargı gücü başkanı ve üst düzey yetkililerinin açık, kararlı ve inkılâpçı tutumları olduğunu söyledi.

Halkın rıza ve hoşnutluğunu kazanmanın yargı gücünün İslami ve temel bir hedefi olduğunu ve halkın rızasının kazanılmasında ise yargı gücünün sağlığının korunması gerektiğini belirten İmam Hamanei, tüm eyalet ve şehirlerde yargı gücü mekanizması içindeki fasit ve aykırı kimselere karşı ciddi ve kararlı bir mücadelenin verilmesi ve bu tutumun ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Yargı gücü yetkililerinden yargı gücünün sağlıklı olmasına ilk derecede önem vermeleri ve onu temel bir görev bilmeleri gerektiğini belirten İslam İnkılâbı Rehberi, yargı gücü içinde kanunlara aykırı davrananlara karşı yapılan uygulamalardan ise halkın haberdar edilmesi gerektiğini söyledi.

“Yargı gücü içinde fesat ve aykırı girişimde bulunan sayılı kişilerin, yargı gücünün emekçi, zahmetkeş müdürleri ve çalışanlarına hıyanet ettikleri gibi halka da zulmetmekteler” diyen  İmam Hamanei, konuşmasının devamında yasaların ıslah edilmesi, suçların engellenmesi ve programların hayata geçirilmesi amacıyla yargı gücünün gerekli programları zamana sığdırmaları gerektiğini ve bu hususta uzman, tecrübeli, görüş sahibi kimselerin hizmete alınması ve hapis cezalarının yerine başka cezaların uygulanması yönünde ciddi çalışmaların yapılması gerektiğini bildirdi.

Suçların işlenmeden önünün alınmasının ise düşünme, bilim ve tecrübeyi gerektiren çok önemli bir konu olduğunu ve sadece yargı gücüyle de sınırlı kalamayacağını hatırlatan İmam Ali Hamanei, yargı gücü sistemi içinde sürdürülen çalışmaların ağır kapasitesinin halka açıklanması için cazip, yeni propaganda metotlarından yararlanılabileceğini söyledi.

İslam İnkılâbı rehberi İmam Ali Hamanei konuşmasının devamında ise yargı gücü tarafından olayların hukuki takibinin önemli olduğunu hatırlatarak yaptırımlar sonucu zayi olan İran halkının haklarının takib edilmesinin yargı gücü tarafından ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.

Asılsız suçlamalar ve yersiz bahanelerle İran halkının mal varlığına el konulması amacıyla Amerikan mahkemelerinin kararına da değinen İslam İnkılâbı rehberi, yaptırımlar sebebiyle İran halkının haklarının zayi edilmesi meselesi hakkında uluslararası platformda hukuki bir sürecin başlatılması gerektiğini söyledi.

“İran’da terörizmin binlerce kurbanının hukuki süreci”, “bu kurbanların katillerini gizli veya aleni olarak himayeleri altına alan hükümetlere karşı dava açılması”, “tüm dünyada mazlum Müslüman şahsiyetlerin hukuki açıdan müdafaası” İslam İnkılâbı Rehberinin yargı gücü yetkililerine yaptığı tavsiyelerin diğer bazı başlıklarıydı.

Dünya çapında İslami İnsan Haklarının ihya edilmesinin yargı gücü mekanizmasının bir diğer sorumluluk ve görevi olduğunu belirten İmam Hamanei, “Batının dile getirdiği insan hakları yanlış temeller üzerine oturtulmuştur ve bunun için de dünya kamuoyu nezdinde ve hukuk çevrelerinde akla dayalı İslami İnsan Hakları hukuku açıklanmalı ve takib edilmelidir” dedi.

“Yargı gücü yüzde yüz inkılâpçı olmalı ve inkılâpçı amel etmelidir” diye İmam Ali Hamanei, bazılarının görüş ve propagandalarının aksine inkılâpçılığın ise aşırıcılık olmadığını, bilakis inkılâpçılığın, adaletli, akıllılık, dakik, merhametli, insaflı, kararlı ve şeffaf demek olduğunu söyledi.

İslam İnkılâbı Rehberinin konuşmasından önce yargı gücü başkanı Ayetullah Amoliyi Laricani yargı gücünün çalışmaları ve önemli girişimleriyle ilgili bir rapor sundu.

Yargı gücünün hizmet kapasitesinin çok yüksek olduğunu ve geçen yıl kayıtlara geçen 70 milyonluk dosya ve dava dilekçesinden 14 milyon dosyanın adliyeler ve uzlaşma komisyonlarınca incelendiğini belirten Ayetullah Laricani, yargıç ve yargı çalışanlarının faaliyetlerinin denetiminin sıklaştırılması, yargı gücü mekanizmasının sağlığının korunması amacıyla her türlü yasa dışı uygulama ve davranışlara karşı ciddi mücadelenin yargı gücünün önemli girişimlerinden olduğunu ve bu konuda hiçbir müsamaha gösterilmediğini bildirdi.

Mahkûmların sayısının azaltılması konusunda İslam İnkılâbı Rehberinin açıklamalarını hatırlatan yargı gücü başkanı, bu hususta çok yönlü ve dakik bir genelgenin hazırlandığını ve hapis cezalarının yerine başka ceza seçeneklerinin hayata geçirilmesi yönünde çalışmalarının devam ettiğini, bu süre içinde cezaevlerine girişlerde %20’lik bir azalma yaşandığını söyledi.

Ayetullah Amoliyi Laricani ayrıca “temel plan”, “suçun önceden önünün alınması” ve “yasalarda reforma gidilmesi” gibi durumlarda yargı gücünün program ve çalışmalarına da değinerek bütçe ve insani güç eksikliğinin bu alanda karşı karşıya bulundukları en önemli sorunlar olduğunu belirtti.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı