DÜNYAİNSAN HAKLARIMEDYA ANALİZVİDEOLAR

FOTO&VİDEO-Kim Suriye Halkının Dostu Ve Kim Düşmanı

Suriye devletine karşı girişilmiş bir savaş ve bu savaşın tarafları,Bundan yaklaşık iki buçuk yıl öncesine kadar sessiz ve sakin ve hatta  bir çok noktada ortadoğudaki en parlak ülke olan Suriye devletine karşı bir savaş başlatıldı,bu savaşta şu ana kadar yaklaşık olarak 90 bin insan yok edilirken bir kaç milyon insan da göçmen durumunda düşerek evlerini terk etmek zorunda kaldılar.

Peki neydi bu kadar insanın yok olmasına ve bir halkın bu  kadar sefalete sürüklenmesine sebep olan ve şehirlerin tamamen tahrip edilmesine neden olan şey .

Savaşan Taraflar ne istiyordu ve hepsinden önemlisi kim  haklı idi ?

Taleplere bakıldığında aslında son derece masum istekler olmakla beraber,bir çoğunu Bizzat Suriye devletinin karşıladığı istekler olduğu görülecekti.

2011 Öncesi Suriye devleti gerek yönetim olarak,gerek insan hakları  ve  hak ve özgürlükler olarak aslında değil ordadoğunun dünyanın bile sayılı devletleri arasında yer alıyordu,eksik tarafları yok mu idi ,vardı tabii ki vardı ve fakat Suriye devleti bu eksiklerin üstüne son sürat gideceği sözünü veriyor ve gidiyordu ,fakat her ne hikmetse bu durumu Suriye halkı kabul ederken,ona reformları dayatan rejimler bir türlü kabul etmiyordu.

Kendi ülkelerinde özgürlüklerin  esamesi bile okunmayan  ve bizzat krallıkla yönetilen ve hatta suud gibi aile adının devlet adı olarak belirlendiği ülkeler,halkın dini inançlarını  yaşamasının önünde ciddi engellerin olduğu Türkiye gibi ülkeler Suriye’ye demokrasi getirmeyi kafaya takmış ve son sürat baskı yapmaya devam ediyorlardı.

Adı Konulamayan bu  Savaş suriye dışında da değişik tepkimelere yol açıyor ve insanların ayrışmasına,safların belli olmasına ve maskelerin düşmesine sebep oluyordu.

Tartışmalar genellikle olaylar üzerinden ve basının yansıttığı kadarı ile devam ederken bir gerçeklik terazinin bir tarafını hep ağır basmaya gayret gösteriyordu ki o da gelen haberler el-cezire,bbc,al-arabiye,AA vb. Gibi karşıt cepheden olurken,İran ve suriye kanalları uydulardan bile yasaklı hale geliyor ve yayınları bizzat suriye düşmanları tarafından kesiliyordu.

İstedik ki bu yazımızda olaylar üzerinde durmayalım .

Biz sadece suriye’deki tarafları mercek altına alarak kimin ne tarafta olduğunu ortaya koymak istedik,zira bir olayın, ki bu olay bir savaş ise o savaşın taraflarının kimler olduğu,bu tarafların genel istek ve icraatlarının ne olduğu ,eğer savaşı kazanırlar ise kime ve neye hizmet edecekleri son derece önemlidir .

Tarafları iki ana başlık altında toplayacak ve tek tek inceleyecek  olursak.

1-Beşşar Esad’ı istemeyen  Muhalif cephenin  öne cıkanları olarak:

-ABD

-İsrail

-Katar

-Suudi Arabistan

-Türkiye

-El Kaide

-Özgür Suriye Ordusu

 

2.Muhalif cephenin karşısında aslında Tek başına duran Suriye devleti  ve Bu devlete desteğini alenen  dile getiren cephe

-Suriye devleti

-İran

-Rusya ve Çin

-Hizbullah

 

Şimdi ise bu tarafların sicillerine bir göz atalım ve kararı okuyucularımıza bırakalım.

Suriye Devletine ve halkına düşman , muhalifi cepheden başlayacak olursak.

1-Amerika Birleşik Devletleri(ABD)

Amerika Suriye halkının yanında ve menfaatine yönelik olarak hareket ettiğini söylemektedir.

İnsanlık tarihinin belki de görmüş olduğu en vahşi cinayetlerini işleyen amerikanın bir halkın yararına hareket edeceği yalanına kimin inanacağı gerçekten merak konusudur.

Muhaliflere  her türlü  desteği veren Amerikanın insanlık açısından kötü karnesi herkes tarafından son derece iyi bilinmektedir.

Kurulduğu günden bu yana katliamlarla ayakta kalan Amerika özellikle yakın tarihimizde Irak,Afganistan,somali gib ülkelerde milyonları katletmiş ve iddiası ise suriye de olanın aynısı olmuştur.

-Demokrasi getirmek ,terörü yok etmek ve kimyasal silah bulmak.

Suriye’de Esad’ı İstemeyen Amerika’nın Mazlum insanlara reva gördüklerinden küçücük bir kesit.

2-İsrail

İsrail’in anlatılmasını bile gerekli görmüyor ve Kirli sicilinin herkes tarafından bilindiği gerçeği ile Suriye devletine muhalif çizgide olduğunu söylemenin yeterli olacağı kanaatindeyiz.

İşte israil’in işlediği cinayetlerden bazıları

3-Katar  -suudi arabistan

Suriye de muhalefeti en çok destekleyen iki Arap ülkesi.

Her ikisi de krallık ile idare edilirken ,her ikisi de Amerika ve israile sınırsız destek vermektedirler,bu bağlam da katar dünyadaki en büyük amerikan üslerinden birine ev sahipliği yaparkken suudi arabistan ülkenin tüm kaynaklarını amerika ve israile aktarmaktadır.

Her iki ülkenin de halklarına karşı tutumları vehamet dercesinde kötüdür,insan hakları adına  her iki ülkede de en ufak bir ilerleme olmazken özellikle suudi arabistan da kadınlar insandan bile sayılmamaktadır.

Her iki ülke de Araplığa vurgu yaparken arap olan filistinin katliam edilmesine bu güne kadar ses çıkarmadıkları gibi israil’in sıkıştığı durumlarda sığınacağı bir liman olma özelliği göstermişlerdir.

Bu ülkeler hakkında araştırmalar çok basit olarak yapılabilir .

Bizsadece bir kaç resim ve video ile bu ülkeleri tanıtmış olalım.

Arap ülkelerinin verdiği destekle suriye’de büyük bir komplo tezgahlandı mesela aşağıdaki video da göreceğiniz Binbir surat mucahit!

izleyeceğiniz bu video suriye de haberlerin nasıl yapıldığına çok güzel bir örnek olmakla birlikte benzer videolar onlarcadır.

 

-Türkiye

Suriye Halkına ve devletine muhalif ülkelerin en hırslılarındandır,isteğini suriye halkının demokratik ve insani haklarına kavuşması olarak açıklamış ve Türk topraklarını muhalif teröristlerin üssü haline dönüştürmüştür.

Bu bağlam da el kaide gibi örgütler Hatay,Urfa ,Kilis ve Gaziantep gibi illerde iskan edilmiş insani kamplar adı altında terör kampları kurulmuştur.

Türkiye devletinin de kendi halkına özgürlükleri verme ve reformlar yapma konusunda ki kötü karnesi  bir çok zayıfla doludur bunlardan başlıcaları.

-Türkiye halkı  dini özgürlüklerini yaşayamaz,Kur’an-ı kerim’in açık emri olan örünme türkiye de yasaktır ve Türkiyenin suriye de olmayan bir kamusal alanı vardı.

-Türkiye halkı dini inançlarını devletin kendisine anlattığı kadar bilir ,Cuma namazlarında hutbe konuları matbu olarak verilir ve okutturulur.

-İslami  bir parti tarafından idaer edildiği iddia edilen Türkiye de zina suç değil,faiz haram değil! ve eşcinsellerin dernekleşmesi yasaldır.

-Orta doğuda ağabeylik iddiası ile hareket eden türkiye’nin orta doğu halklarına tek verdiği fuhuş içerikli dizileridir .

-Türk halkı adı konulmamış bir terör faaliyetine 100 binin üzerinde evladını kurban vermiş,ve doğu ve güney doğusu hiç bir zaman rahat yüzü görmemiştir.bölge halkları sürekli terörize edilerek ,iki arasında sıkıştırılmıştır.

Dağdan inenleri güllerle karşılayan ve kendisine taş atan üç beş çocuğun önünde kaçışan polisler,derdi sadece ekmeği olan tekel işçilerine son derece sert müdahelede bulundu

Türkiye halkından mazlumların kanları yine Türk uçakları tarafından akıtılmış olay şüphelerle dolu olduğu halde basit yanlışlıklar diyerek geçiştirilmiş ve özür dilemek sureti ile insanların acılarına adeta tuz basılmıştır.

-El-Kaide

Suriye devletinin düşmanlarından birisi ve alanda ki en önemli aktörlerden birisidir el kaide örgütü,adını ilk defa 11 eylül saldırıları diye bilinen ve siyonist yahudilerin amerikan halkına karşı gerçekleştirdiği olayla duyuran el kaide örgütü islam dünyasında bu güne kadar sürekli sivil hedefleri vurması ile bilinmektedir.

Amerika ve İsrail gibi islam’ın ve insanlığın düşmanı güçlere karşı hiç bir eylem yapmayan el- kaide örgütü tüm eylemlerini mazlum ve müslüman halkara karşı gerçekleştirmiştir,en sevdikleri eylem türü Pazar yeri  ve cami bombalamaktır .

İslam dünyası içinde provakasyonel eylemlerle de  kendini gösterebilmektedir.Örneğin son dönem de Mali devletinde gerçekleştirdikleri eylemler ile Fransa’yı bölgeye çekmiş ,kendileri alanda çekilerek fransa ordusunun halkı katliam etmesine zemin hazırlamışlardır.

Taşıdıkları fikirler sebebi ile de halklara müşrik gözü ile bakmakta ve mukadesatlarına saldırmayı dini bir vecibe olarak bilmektedirler bu bağlam da ,son olarak suriye de sahabe mezarlarının tahrib edilmesi ve islam kültür ve medeniyetine ait tarihi eserlerin yok edilmesi olayları bu örgütün rutin işlerinden sayılabilir.

Kaide Örgütüne biçilmiş bir başka rol ise İslamın ve müslümanların batıya son derce vahşi olarak gösterilme misyonudur bu bağlamda ise,çok rahat bir şekilde insanların kafasını keserek görüntülerini  medya aracılığı ile paylaşmaktan her hangi bir sakınca görmüyorlar .

sokak İnfazlerı

       

 

       

 

     

 

 

 

 

-Özgür Suriye Ordusu

Son dönemde kurulmuş new zuhur ,dış destekle kurulmuş ve başında george sabra’nın bulunduğu,Muaz El hatip gibi manda ve himaye kabul eden  liderliğe sahip bir örgüttür.kurulma amacı suriye’ye özgürlük getirmek olan örgüt bu güne kadar suriye halkının kanını akıtmaktan başka bir iş yapmamış ,özellikle sınır şehirlerinde  suriye halkının mallarını yağmalayarak türkiye ye taşınmasına aracılık etmiştir. Sadece halep şehrinde bin’den fazla fabrika tümüyle türkiye’ye kaçırılmış,halkın evleri yağmalanmış ve kadınlara tecavüz olayları bu örgüt tarafından bizzat icra edilmiştir.

Örgütün insan,silah,para ve  eğitim imkanları katar,suudi arabistan ve Türkiye tarafından sağlanmış ve bu açıkça yapılırken tedavileri ise bizzat türkiye ve israil hastanelerinde yapılmıştır.

Ciğer yiyen özgürlük savaşçıları:

 

Suriye Böyle mi özgürleşecek

Bunların Şehitleri Dünyada Canlanıyor,izleyin ve ölünün diirilme anına tanık olun,esad askerlerinin katlettiği ! mazlum! suriyelinin canlanma anı:

       

 

   

 

 

Yukarıda kısa kısa olarak değindiğimiz Suriye muhalifi güçler ve onların kimliği hakkında bilgilerin yanında aşağıda ise Suriye ve Direniş cephesini kısa kısa olarak ele alalım.

 

1-Suriye

İsrail’i tanımayan tek arap devleti.

İsrail’e karşı hareket eden tüm yapıların barındığı ve her türlü desteği bulabildiği tek arap devleti.

Ülkesine yabancı şirket sokmayan Tek arap devleti.

Üleksinde Amerikan Üssü Barındırmayan tek arap devleti.

1 milyondan fazla filistinliye vatandaşlık vermiş ve iskan etmiş tek arap devleti.

Krallık olmayan,hükumetin iki kademeli seçim sistemi ile seçildiği  tek arap devleti.

Büyük İsrail projesinin gerçekleşmesinin  önündeki tek engel.

Basında bize anlatıldığı gibi halkına zulmeden değil,halkı ile barışık tek arap devleti.

Suriye devleti ve beşşar esad’a destek veren milyonlarca insanın görüntüleri maalesef basında yer almazken,aleyte yapılan küçük çaplı,cılız yürüyüşler video hileleri ile çoğaltılarak verildi ,işte suriye halkının desteği.

Esad ülkesine israil elçiliği koymamış ve israilli canilerin elini dahi sıkmamıştır.Suriye düşmanlığının sebebi bu olmasın ?

 

 

-İRAN

1979 da imam Humeyni tarafından yeniden kurulan iran islam cumhuriyeti  Suriye devletinin yanında yer almakla birlikte iddiaların aksine hiç bir zaman direk müdahil olmamıştır.

79 da Peygamber-i ekberin pak nesli ehl-i beyt tarafından şahlık rejimi yıkılarak kuruldu.

Ülke yönetiminde ve siyasetinin belirlenmesinde tek ölçü kur’an ve sünnet oldu.

Kurulduğu günden bu güne kadar Amerika  ve uşaklarının direk saldırılarına maruz kalsa da her defasında allahın yardımı ile galip geldi.

Dünya da mazlum ve müslümanların tek hamisi oldu bu bağlamda başta filistin halkı olmak üzere an itibarı ile elindeki her şeyi iran islam cumhuriyetine borçludur.

Filistin halkının Temel ihtiyaçlarından, eğitim ve barınma ihtiyaçları ile en gelişmiş silahların sağlanmasında ve hamas ve islami cihad gibi yapıların kurulup yetiştirilmesinde iran tek başına rol üslenmiş ve bu güne kadar bu rolünü icra etmiştir.

90 lı yıllarda cereyan eden bosna katliamının durdurulmasında ve sırpların yenilgiye uğratılarak  bosna devletinin kurulmasında iran yine tek başına rol sahibidir.

Azarbeycanın işgal edilen toprakları için iran ordusu bizzat savaştığını son dönem de deklare etmiştir.

Mazlum ve mustazaf afrika halkları iran islam cumhuriyetinin dini kimliklerine bakmaksızın  yardımına muhatap olmuş amerika tarafından yok edilmeye düçar edilmiş halklar ayağa kaldırılmıştır.

Venezuela,küba,bolivya,kuzey kore gibi ülkelere yardımlar götürülmüş ve bizzat çavez tarafından halklarının islamı araştirdığı itiraf edilmiştir.

Bu gün bir islam beldesi ,anayasası kur’an ,yönetiminde ehl-i beyt-i resulün olduğu bir iran suriye ile beraberdir.

İran’a Neden Düşmanlar?

En Güzel cevap bu videoda…

                     

 

        

 

RUSYA V ÇİN

Uluslar arası arena’da destekler görüntüsü verselerde her ikisinin de israil ile olan sıcak ilişkileri samimiyetleri konusunu  ciddi manada şüpheli duruma düşürmektedir.Özellikle rusya lideri Putin Suriye yönetimi ve Beşşar Esad hakkında -ben onların avukatı değilim diyebilirken,Dış işleri bakanı Lavrov -Biz destek vermesek de Suriye yıkılmaz gibi bir açıklama ile gerçek niyetleri konusunda ip uçları vermiştir.

Rusya ve çin’in Suriye yönetiminin yanında duruyormuş gibi davranmalarının sebebi ise tamamen strateji gereği olarak düşünülmektedir,kaldı ki mazlum halklar nazarında Suriye  halkına sadece İran’ın destek vermesi popilaritesini artıracağından bu durum kabullenilemez bir durum olacaktır,kısaca Rusya ve çin  süreçte yara almadan kalabilmek ve alternatif olabilmek adına şimdi oynadıkları oyuna devam etmekteler.

-HİZBULLAH

80’li yıllarda bizzat İmam humeyni tarafında kurulan hizbullah Mazlumların ve müslümanların güçlü sesi ve yüz akı olmuştur.

El kaide benzeri örgütler gibi sivil halka karşı hiç bir eyleme kalkışmayan hizbullah,kendisine karşı girişilen eylemlerde bile suçlu olarak israil’i görmüş ve intikamını İsrail’den alma yolunu seçmiştir.

Hizbullah’tan önce israilin şımarık tavırları ve katliam görüntüleri profili  ile hizbullahtan sonrası dönemlerde ki israil profili tamamen farklıdır.hatırlanacak olursa 80 li yıllarda tv akranlarında filistinli çocukların katliam görüntüleri hemen hergün alışılmış görüntüler olarak verilmekte idi ve hatta meşhur sabra ve şatilla katliamları hizbullah’ın henüz yeni olduğu dönemlere denk gelmektedir.Hizbullah güçlendikten sonra ise ibre tersine seyir göstermiş ve yenilmezlik ünvanı olan israil mükerreren yenilmiş ve son olarak temmuz savaşı ile kesin zafer elde edilerek müslümanların yüzü ağartılarak islamın şerefi kurtarılmıştır.

Denilebilir ki hizbullahtan önce ağıt yakmanın yönü değişmiş ve ilk defa israil askerlerinin rezil,rüsvay, Perişan ve ağlayan görüntüleri  dünya medyasında yankılanmıştır.şeref ve izzet arayanlar için bu yeterli değilmidir.

Ve bu hizbullah İran islam cumhuriyeti  ve suriye’nin desteği ile kurulmuş techiz edilmiş ,ümmete seraskerlik etmiştir.Başında ise mandacı gelenekten gelen piyon bir yönetici değil yine şeref ve izzet timsali Peygamber nesli Seyyid Hasan nasrullah vardır.

 

Hizbullah’tan Önce

Filistin ve lübnan halkarının içler acısı durumu

  

 

                       

 

 

Hizbullah’tan Sonra

İran ,hizbullah ve suriyenin silahlandırdığı hamas ve islami cihad bile israil’e bu korkuyu yaşatmıştır.

 

      

      

Şımarık,küstah caniler sürüsüne hizbullah bu acıları tattırarak gönüllerimize su serpmiştir.Kim gösterebilir ki suriye’de Beşşar Esad’a  karşı savaşanların bir tanesi israil’e bir kurşun sıkmıştır.

Aksine hizbullah’ın İsrail ile savaşı esnasında bile Gönüllü israil askeri vahhabi ve selefiler Hizbullaha karşı çıkmışlardır.

 

      

 

 

Yukarıda ,Suriye’de mücadele eden karşılıklı cephelerin kimlikleri kısaca anlatılmıştır.Bu noktadan  hareketle zannediyoruz, kimin suriye halkının dostu ve kimin düşmanı olduğu-olacağı ve desteklerken kimleri desteklemiş olacağımız gerçeği açıklığa kavuşmuştur umarız.

 

suriyenindostlari2

İlgili Makaleler

5 Yorum

  1. ÖYLE LANET BİR FİTNE ÇIKARDINIZ Kİ,YAKINDA BÜTÜN ÜMMET İRAN VE SURİYE YE KARŞI SAVAŞMAYA BAŞLARSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN…

  2. Asil fitneyi durduk yere suriyeye saldirarak binleri oldurenler ve onlara destek verenler cikarmistir.sizlerden hangi biri bu gune kadar amerika ve israile bir kursun attiniz .sizin tek isiniz islam dunyasi icinde savasmak .ne oldu cecenistan,irak afganistan ne durumdalar.siz gocebe cihatcilar siz allah icin degil israil icin savasirsiniz .amerika size nerde nobet yazarsa oraya kosarsiniz.sizin haddinize.mi lan irana ve hizbullaha saldirmak.o acidan tatar ramazanin dedigi gibi has konus .

  3. Bu yazıyı okuyupda halen esada düşman olanların aklından şüphe ederim. Yazıyı yazanın ellerine sağlık. Allah kuvvet versin.

  4. İLAHİ,NEBEVİ KEVSERİ MAARİF ÇEŞMESİNDEN DOYA DOYA İÇEN VE O SONSUZ KAYNAKTAN BİZ GAFLET VE CEHALET KUYULARINDA BULUNAN; LİSAN-I HALİYLE MÜBAREK, PAK MEHDİYETİN ELİYLE GELECEK BİR HİDAYET ARAYAN BUNU DA SARSILMAYAN YANILMAYAN YANILTMAYAN BÜKÜLMEYEN ÜSTAD BEİÜZZAMANDAN TEVARÜSEN BİZE AKTARACAK NESLİ MUKADDES İSTERKEN; DUAMIZA İCABET EDİP SİZİ GÖNDEREN MEVLAYI MELİKİ MUTELA KATARAT-I MEVCUDAT ADEDİNCE SONSUZ ŞÜKÜRLER

  5. Bu yaziyi vidolarini izleyerek okuyan biri suriye konusunda aydinlanir.elinize saglik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı